طرح تعاون آزمون جهت شرکت دانشجویان در نزدیکترین واحد دانشگاهی به محل سکونت خود1399/03/16


 ⭕️ دانشجویان گرامی، در راستای اجرای طرح تعاون آزمون و برای جلوگیری از سفرهای بین شهری، جهت شرکت در آزمون در نزدیک ترین واحد دانشگاهی به محل سکونت خود، از شنبه ۱۷ خردادماه به سایت زیر مراجعه و ثبت نام نمایید:

 azmoon99.iau.ac.ir
 
بدیهی است پس از کسب موافقت از ستاد طرح تعاون آزمون، امکان برگزاری آزمونهای پایان ترم در محل واحد دانشگاهی مورد انتخاب دانشجو مقدور خواهد بود.
 
❌البته استفاده از طرح تعاون آزمون بصورت اختیاری می باشد.