اطلاعیه تعطیلی کلیه کلاسهای آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی تا پایان سال جاری1398/12/05


اطلاعیه فوری
دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی

 🔸با عنایت به  تصمیمات اتخاذ شده  در جلسه روسای دانشگاههای استان با هدف انجام اقدامات پیشگیرانه و رفع نگرانیهای دانشجویان و خانواده های آنان، در خصوص شیوع بیماری تنفسی اخیر به استحضار می رساند :
۱- کلیه فعالیتهای آموزشی  دانشگاه تا پایان سال جاری، تعطیل اعلام می گردد.

۲- با هدف اجرای مقررات آموزشی و تدریس سرفصلهای موجود، مدت تعطیل شده،  با تغییر همین نیمسال تحصیلی جبران خواهد شد و تصمیم و برنامه نهایی در این زمینه پس از طرح در شورای آموزشی و اصلاح تقویم آموزشی، اطلاع رسانی خواهد شد.

۳- تعطیلی مذکور صرفا معطوف به فعالیتهای آموزشی است و قابل تسری به فعالیتهای اداری نمی باشد .

۴- در خصوص برخی فعالیتهای آزمایشگاهی و انجام امور پژوهشی مثل پایان نامه و رساله و ... ، پس از هماهنگی با معاونت پژوهشی و فناوری واحد دانشگاهی طبق روال قبل انجام خواهد شد.

⚡ اطلاعیه های موثق و معتبر ستاد پیشگیری ویروس کرونا از طریق کانال رسمی محض اطلاع و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان خواهد بود.

⚡اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان