پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی پیوسته،کاردانی نا پیوسته،کارشناسی پیوسته وکارشناسی نا پیوسته برای نیمسال دوم سال تحصیلی98-97(بدون آزمون )1397/10/30


 

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز تسوج در رشته های تحصیلی زیر در مقاطع کاردانی پیوسته،کاردانی نا پیوسته،کارشناسی پیوسته وکارشناسی نا پیوسته برای نیمسال دوم سال تحصیلی98-97(بدون آزمون ) دانشجو می پذیرد.

 ثبت نام  در سایتwww.azmoon.org  

 

کارشناسی پیوسته                                                   کارشناسی ناپیوسته

1- حقوق                                                              1- مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

2- مهندسی عمران - عمران                                      2- مهندسی اجرائی عمران

3- فقه و حقوق اسلامی                                            3- مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

                                                                         4- مهندسی تکنولوژی برق - الکترونیک

                                                                         5 - مهندسی تکنولوژی ساختمان

                                                                         6- مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)- مدیریت ICT

                                                                         7- علمی و کاربردی معماری

کاردانی پیوسته                                                   کاردانی ناپیوسته

1- الکتروتکنیک - برق صنعتی                                          1- حسابداری

2- کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر                                        2- تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی

3- ساختمان - کارهای عمومی ساختمان                                3- علمی و کاربردی نرم افزار کامپیوتر

4- نقشه کشی معماری - معماری                                        4- کاردان فنی صنایع غذایی

5- الکترونیک - الکترونیک عمومی                                    5 - کاردان فنی برق و الکترونیک

تاریخ مراجعه به سامانه ثبت نام مرکز سنجش و پذیرش (azmoon.org) :

  • کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته               :   یکشنبه 30 دی ماه تا روز چهارشنبه 10 بهمن ماه
  • کاردانی پیوسته                                         : دوشنبه اول بهمن لغایت شنبه 13 بهمن ماه
  • کارشناسی ناپیوسته  (کاردانی به کارشناسی)      : سه شنبه 16 بهمن لغایت سه شنبه 23 بهمن ماه