کارشناس امور پایان نامه ها

نام و نام خانوادگی : احمد حلوائی

تحصیلات: فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر

تلفن : 42575252-041  داخلی  107

 

Email: tasouj.thesis@gmail.com

 

آدرس سامانه پایش آزاد :

http://irn.iau.ac.ir

آدرس سامانه پژوهشیار :

http://ris.iau.ac.ir

فرمهای مربوط به پایان نامه کارشناسی ارشد:

 

 

 

 

 

 

 

  • فرم تعهد اصالت پايان نامه                            دانلود فایل pdf