فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی : احمد حلوائی

تحصیلات: فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر

تلفن : 42575252-041  داخلی  107

 

 

ماموریت و شرح وظایف دفتر فناوری اطلاعات

 

  • آمار و اطلاعات

  • شبکه و اینترنت

  • سایت های کامپیوتری  و کارگاه ها

تأمین قطعات، پشتیبانی و نگهداری از شبکه و سیستم ها و رایانه های درون دانشگاه و ارتباط میان پرسنل دانشگاه.

پشتیبانی و نگهداری شبکه دانشگاه.

پشتیبانی و نگهداری سیستم های پرسنل و تآمین نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری.

پشتیبانی و نگهداری از سرورهای اطلاعاتی و اینترنت دانشگاه.

تأمین امنیت اطلاعاتی شبکه و سیستم های دانشگاه.

تهیه نرم افزارهای مورد نیاز دانشگاه.

  ارائه خدمات تحت شبکه جهانی اینترنت به دانشجویان و اساتید محترم.

   نگهداری و پشتیبانی پرتال اطلاع رسانی دانشگاه.

   ارائه خدمات سرویس پست الکترونیک جهت اساتید محترم.