مسئول امور دانشجوئی و فارغ التحصیلان

نام و نام خانوادگی : جواد کهیائی

تحصیلات : فوق لیسانس روابط بین الملل

تلفن : 42575252-041  داخلی  105

 

 

 

به اطلاع کلیه فارغ التحصیلان محترم می رساند که اصل مدارک (گواهینامه موقت ، دانشنامه و ریز نمرات قابل ترجمه  ) فقط و فقط به خود فارغ التحصیلان ویا وکیل قانونی آنها(وکالت نامه بایستی به تائید محضر اسناد رسمی رسیده باشد)  داده می شود.

·        ارائه شناسنامه ویا کارت ملی عکس دار برای فارغ التحصیلان مونث الزامی وکافی است .

·    پیرو بخشنامه  شماره 198926/43 مورخه 23/06/87 در مورد ضوابط  ومقررات مدارک فارغ التحصیلان مشمول دانشگاه و عطف به نامه شماره 40/17/701/2/23 مورخ 13/10/88 سازمان وظیفه عمومی و همچنین بخشنامه شماره 63083/34  مورخه 21/03/85 به اطلاع می رساند :

·    فارغ التحصیلان ذکور(مرد) دانشگاه می توانند با ارایه یکی از مدارک زیر ، مدارک فارغ التحصیلی خود اعم از گواهینامه موقت ،دانشنامه و ریزنمرات قابل ترجمه را دریافت نمایند.

1.      کارت پایان خدمت دوره ضرورت و کارت معافبت دایم

2.      کارت معافیت موقت در مدت اعتبار آن (بدون غیبت اولیه )

3.   گواهی اشتغال به خدمت(امریه خدمت سربازی ) یا تحصیل در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آموزش و پرورش سازمان کشتیرانی آموزشگاه فنون هواپیمایی در ارتباط با متعهدین خدمت در سازمانهای مذکور (موضوع مواد 6-7-8-9 قانون وظیفه عمومی

4.   گواهی اشتغال به خدمت در مشاغل قضایی برای فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی موضوع ماده واحده مربوطه مصوب 09/11/73 مجلس شورای اسلامی

5.      گواهی  استخدام در  نیروهای نظامی و انتظامی

6.      گواهی اشتغال به خدمت دوره ضرورت از نیروهای نیروهای نظامی و انتظامی بدون قید غیبت اولیه

7.      گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی بالاتر

8.      برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن

9.   گواهی صادره از سازمان وظیفه عمومی یا معافیت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استانها( و وظیفه عمومی تهران بزرگ و کرج ) مبنی بر اینکه ذینفع حائز شرایط دریافت یکی از معافیت ها (سه برادری- موارد خاص ) یا کارت پایان خدمت می باشد (خدمت دوره ضرورت را به پایان رسانده ) وکارت وی در حال صدور است (گواهی ترخیص از خدمت ).