مسئول امتحانات

نام و نام خانوادگی : احمد حلوائی

تحصیلات: فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر

تلفن : 42575252-041  داخلی  107

 

 

 

 

ضمن آرزوي موفقيت براي  دانشجويان عزيز در امتحانات پايان ترم  به اطلاع مي رساند جهت تهيه کارت ورود به جلسه عکس دار براي شرکت در امتحانات پايان ترم  از طريق سايت( www.iau-tasouj.ac.ir ) دانشگاه اقدام نمايند ، لذا دانشجويان براي تهيه کارت مي بايستي موارد زير را رعايت نمايند :

1- رفع مشکل آموزشي از طريق گروه مربوطه / اداره امتحانات (بسته بودن فايل)    -    رفع مشکل مالي ( شهريه - خوابگاه - وام ) ازطريق حسابداري دانشگاه (بسته بودن فايل).

2- ارائه يک قطعه عکس 4*3 به اداره امتحانات براي دانشجوياني که درسيستم عکس ندارند .

3- دانشجويان جهت ورود به جلسه امتحانی باید کارت ورود به جلسه امتحانی را از سایت دانشگاه تهیه نموده و همراه کارت ملی در جلسات امتحانی ارائه نمایند.

5- بهمراه داشتن تلفن همراه، لپ تاپ،وسایل الکترونیکی ، كتاب و جزوات درسي ،كیف و ماشین حساب مهندسی پیشرفته در جلسات امتحانی ممنوع می باشدو از ورود وسایل فوق جلوگیری بعمل خواهد آمد.

4-اداره امتحانات از حضور دانشجوياني که کارت ورود به جلسه تهيه ننموده اند درامتحانات پايان ترم جلوگيري خواهد نمود .

5- طبق بخشنامه جدید بعد از رویت سوالات دانشجویان حق خروج از جلسه امتحانی را ندارند.

6-دانشجویان بایستی  یک ربع قبل از شروع امتحانات در حوزه امتحانی حضور داشته و پس از اتمام امتحان حوزه را با حفظ آرامش و رعایت سکوت ترک نمایند.

7- طبق ماده 41 آئین نامه آموزشی : برگزاری امتحان پایان ترم برای کلیه دروس ( نظری ) و (نظری + عملی ) الزامی است ، چنانچه دانشجو به هردلیل در یک قسمت درس ( نظری یا عملی ) غیبت کرده و نمره ای نداشته باشد قسمت دیگر درس نیز حذف گردیده و بجای نمره ، غیبت در لیست نمرات و کارنامه اعمال خواهد گردید . ( ضمنا" قبلا درگروههای آموزشی معماری و گرافیک مورد فوق مشاهده گردیده است که دانشجوئی درقسمت تئوری درامتحان شرکت ننموده و در قسمت عملی شرکت نموده و نمره داشتند وبه دلیل عدم اطلاع دانشجو مشکلاتی را ایجاد نموده بود و نهایتا" نمره دانشجو حذف وغیبت اعمال گردید. ) 

8-طبق ماده 35 آئین نامه آموزشی : غیبت تا 3 درس درامتحانات پایان ترم موجب حذف آن دروس  می گردد و تأثیری درمعدل آن ترم نخواهد داشت و برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تا 2 درس قابل اجرا خواهد بود .

9- کلیه امتحانات با توجه به ساعت و تاریخ مندرج در کارت ورود به جلسه امتحانی برگزار خواهد شد. لطفا جهت شرکت در امتحانات کارت خود را قبل از امتحان کنترل نمائید.

10- در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده با معرفی به کمیته انظباطی طبق نظر آن کمیته اقدام خواهد شد.

 امتحانات دانشگاه آزاد اسلامي تسوج