برنامه زمانبندی ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 95-94

تقويم آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي تسوج

انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصيلي 95-94:

ورودی برادران خواهران ساعات انتخاب واحد
94 94/11/05 94/11/04 8-13 و 16-14:30
93
94/11/06 94/11/04 8-13 و 16-14:30
92 و ماقبل 94/11/07 94/11/04 8-13 و 16-14:30

 

 


حذف و اضافه
ردیف ورودی تاریخ ساعات حذف و اضافه
1 94 94/11/24 8-15
2 93 و ماقبل
94/11/25 8-15

  - شروع نيمسال دوم سالتحصيلي 95-94 ، دهم بهمن ماه سال 1394 مي باشد.
 - پايان ترم نيمسال دوم سالتحصيلي 95-94 سیزده خرداد ماه سال 1395 مي باشد.
 - امتحانات نيمسال دوم سالتحصيلي 95-94 از هفدهم خرداد ماه سال 1395 شروع می شود.

- قبول ماده 55 و 24 از سایر واحدهای دانشگاهی 94/11/17 لغایت 94/11/21 می باشد.